Vernieuwd toezicht


Afgelopen juni en juli waren werkdruk en salaris van leraren het gesprek van de dag in de media. Het was genoeg geweest: er werd gestaakt. Een jaar eerder ging het, vooral op sociale media, ook al over werkdruk, maar dan in relatie tot de Inspectie van het Onderwijs. Hoe zit het nou? DNL ging op onderzoek uit en liep mee met een inspectiebezoek. Download hier het hele artikel
De Nieuwe Leraar tijdschrift

Kom, we beginnen
wat nieuws

Het bestaande model past ons niet, we herkennen ons niet in de manier waarop de overheid en de media over ons spreken, noch in het beeld dat onze collega’s in het VO van het onderwijs schetsen. We gaan op zoek naar ons eigen verhaal, het verhaal dat wij zelf te vertellen hebben over het onderwijs.
Laten we om te beginnen ophouden onszelf in gesprek met volwassenen nog ‘juf’ te noemen. Meester – dat gaat misschien nog, maar juf! Dat is zo ongepast bescheiden, zo geringschattend – laten we ophouden ons weg te cijferen. Alsof het niets is, wat wij doen! Ook de term ‘leerkracht’ staat me niet aan. Hij is ongetwijfeld bedacht door een goedbedoelende beleidsmaker op zoek naar een sekseneutraal woord, en dat is gelukt ook: er gaat geen enkele passie, geen enkele drive meer van uit.

Leraar is het mooiste woord. Het Algemeen Nederlands Woordenboek definieert de leraar als ‘iemand die anderen van wie hij of zij zich door grote bekwaamheid onderscheidt, in een wetenschap, kunst, leer of vaardigheid onderricht.’ Kijk, dát is iemand. Zo iemand zijn wij. Wij zijn leraren. Wij maken het onderwijs. Wij leiden de kinderen de wereld in.

Laat De Nieuwe Leraar het platform zijn waar wij elkaar vinden. Waar we van gedachten wisselen, waar we met elkaar in gesprek gaan, waar we elkaar laten zien hoe het ook kan, hoe het beter kan, en waarom dan, en waartoe.
Het gaat ons niet om ranglijsten en grafieken, en evenmin om de notities en adviezen van buitenstaanders. Het gaat ons om de verhalen die zich op school afspelen, de ervaringen die wij en onze collega’s opdoen op school. Die verhalen willen we van elkaar horen en elkaar vertellen. De Nieuwe Leraar, wie is dat? Dat staat niet vast. Daar zijn we hier naar op zoek. We gaan het samen uitvinden. We gaan onszelf opnieuw uitvinden. Hoe dan? Of je nu op de troepen vooruit loopt of dat je liever de kat nog wat uit de boom kijkt, alles wat je nodig hebt om met ons mee te doen, is nieuwsgierigheid en een verlangen - helder of onbestemd - om het onderwijs goed te doen.

Als je in de maatschappelijke dialoog over onderwijs al af en toe een leraar hoort, dan komt die meestal uit het voortgezet onderwijs. En die vertegenwoordigt dan ‘het onderwijs’. Maar ons werk in het primair onderwijs heeft een heel eigen karakter, en dat behoeft een eigen stem. Die stem wil ik horen!
Lees De Nieuwe Leraar, schrijf ons, volg De Nieuwe Leraar online, deel met elkaar je ervaringen, je vragen, je verhalen. Stap op het podium, treed in het licht en laat zien wat je doet, wie je bent. Dit is De Nieuwe Leraar!

Marion van Weeren

spelen of leren?


Directeuren Maaike van Mourik en Roel de Vries geven ieder hun eigen kijk op het nut van spelen en de plaats van spel in het dagelijkse onderwijs.
Renske Valk
Marion
van Weeren
Is hoofdredacteur & journalist
Renske Valk
Floortje
Dekkers
Is eindredacteur & journalist
Renske Valk
Renske
Valk
Is redactieadviseur
Cerianne van IJzendoorn
Cérianne
Porton
Is redacteur en journalist
Abonneer je nu
· omdat je op de hoogte wilt zijn
· omdat je trots bent op je werk
· omdat je van je collega’s wilt leren
· omdat je zelf ook iets te vertellen hebt
· omdat je … Een Nieuwe Leraar bent!
Abonnement Schoolabonnement

Profiteer nu en ontvang het
eerste jaar 40% korting

Korting vanaf
10 abonnementen

Hét podium om in het primair onderwijs voor het voetlicht te treden.


De Nieuwe Leraar is een lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair onderwijs en biedt een podium om het gesprek te voeren over het onderwijs. Met een oplage van 2.500 exemplaren is De Nieuwe Leraar hét blad om met uw product / dienst het primair onderwijs onder de aandacht te komen.
Hebt u een vraag of opmerking, of wilt u graag iets aan ons kwijt? Laat het ons weten!
 
 
 
 

Abonnement

U neemt een jaarabonnement op De Nieuwe Leraar (5 nummers) en ontvang het eerste jaar 40% korting. U betaalt slechts € 29,40
i.p.v. € 49,-.


Man Vrouw


Proefabonnement

Neem nu een proefabonnement. U ontvangt twee nummers voor een eenmalig bedrag van € 9,95.


Man Vrouw


Schoolabonnement

Neem nu een collectief abonnement op de De Nieuwe Leraar.
Vanaf 10 abonnementen € 24,90 per abonnee per jaar.
Vanaf 50 abonnementen € 20,- per abonnee per jaar.
Vanaf 250 abonnementen op aanvraag, bel 085 - 273 63 67
of mail met redactie@denieuweleraar.nu


Man Vrouw


Bekijk nummer