3 vragen aan... Peter de Vries, expert ouderbetrokkenheid

Oud-leerkracht Peter de Vries houdt zich al zeventien jaar bezig met ouderbetrokkenheid, een onderwerp dat door de coronacrisis opeens in het middelpunt van de belangstelling staat.

Hoe was het eigenlijk gesteld met ouderbetrokkenheid vóór de coronacrisis?
"Gelukkig is Nederland een land waar dit onderwerp al een paar jaar hoog op de agenda staat, zeker in het basisonderwijs. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Als ik op internationale congressen rondloop, stikt het van de Nederlanders."

Ouders zijn door de coronacrisis massaal thuis aan het lesgeven geslagen. Wat zie je gebeuren?
"Scholen doen heel erg hun best om met alle kinderen en hun ouders contact te krijgen. Ze houden vol en bedenken creatieve manieren om dat contact voor elkaar te krijgen. Lukt het niet via de telefoon, dan proberen ze het via een app of Zoom. En in het uiterste geval gaat de leerplichtambtenaar langs. Dat is belangrijk, want contact maken is voor mij een wezenlijk punt. Voor mij is ouderbetrokkenheid vooral de betrokkenheid van scholen óp de ouders."

Wat bedoel je daarmee?
"Je leert een kind niet kennen zonder de ouders te kennen. Daarom vind ik dat je als leerkracht het hele systeem van het kind moet leren kennen, inclusief de ouders en de thuissituatie. Pas dan kun je tot een goede samenwerking komen en zul je merken dat ouders zich ook meer betrokken voelen bij hun kind. Al in 1908 werd gezegd: als je tijdens de eerste twee weken niet op huisbezoek bent geweest, kun je het contact de rest van het jaar wel vergeten. Als de coronacrisis voor iets heeft gezorgd, dan is het dat leerkrachten met alle ouders goed contact leggen - ook al is het via een videoverbinding."

 

Delen: