Een bedrijfsbezoek om nooit te vergeten, hoe regel je dat?

Kinderen steken veel op als ze zelf op onderzoek uitgaan en kunnen experimenteren. Een bezoek met de klas aan een technisch bedrijf kan in dat opzicht wonderen doen. Bovendien is het een leuke manier om kinderen op een positieve manier in aanraking te brengen met techniek en wat je daarmee later kunt. En het is doorgaans goed in te bedden in het reguliere lesprogramma. Hoe pak je dat succesvol aan? Wat komt er kijken bij de voorbereiding en wat levert het op? Tips en een inspirerend praktijkvoorbeeld.

“In de samenwerking tussen scholen en bedrijven liggen veel kansen”, zegt Marja Vroemen, techniekcoördinator en leerkracht op OBS De Duizendpoot in Geleen. Ze spreekt uit ervaring: haar eigen groep 8 voerde afgelo- pen schooljaar een project uit in en met de plaatselijke Gamma dat insloeg als een bom. Het initiatief kwam van de bouwmarkt die de betrokkenheid met de buurt wilde

vergroten. Marja: “Ik vond het vooral belangrijk dat er ook voor de leerlingen opbrengst zou zijn. Daarom zijn we eerst om de tafel gegaan om te bespreken: wat willen we dat de kinderen ervan leren? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Zo kwamen we uit op het idee om met de klas iets te gaan maken met gereedschap en materialen uit de winkel.”

VEEL KANTEN VAN TECHNIEK
Wat ze gingen maken, mochten de leerlingen zelf beden- ken. Marja: “Dat was meteen een nuttig onderdeel van de voorbereiding: wat is in een bouwmarkt voorhanden? Wat kun je daarmee? Wat is haalbaar? Zo kwamen we samen uit op een bankje voor het schoolplein. Dat moest geschikt zijn voor kinderen én duurzaam. In groepjes werkten ze plannen en actielijsten uit, van budget tot bouwtekening, en materiaallijsten.” Op die manier kwamen de kinderen al goed beslagen ten ijs op het bedrijfsbezoek aan. Waar ze zelf allerlei taken konden uitvoeren: van materialen bij el- kaar zoeken tot meten, houtsoorten onderscheiden, zagen, timmeren, schroeven en verven. Marja: “Daarbij kregen ze goede begeleiding van enthousiaste medewerkers. En ze zagen heel veel kanten van het bedrijf én van techniek. Ze mochten bijvoorbeeld ook achter de kassa plaatsnemen en ze hadden van mij als extra opdracht gekregen om uit te zoeken hoe duurzaam Gamma is.”

BIJZONDER BETEKENISVOL
De Duizendpoot kreeg bij de voorbereiding, tijdens het bedrijfsbezoek en bij de evaluatie ondersteuning vanuit Gamma. “Die sturing hielp om structuur in het project te brengen”, zegt Marja. “Dat konden we goed gebruiken. En mede daardoor is het ook een bijzonder betekenisvol project geworden voor de leerlingen. Die waren niet alleen dolenthousiast, ze hebben er ook veel van opgestoken, ook over de werkpraktijk in een bouwmarkt.”

Wij willen de samenwerking tussen basisscholen en technische bedrijven makkelijker maken.

Ruud Rouvroije

SAMENWERKING BEVORDEREN
Na De Duizendpoot bracht De Leeuwerik uit Einighausen een vergelijkbaar bedrijfsbezoek aan de Gamma. Ruud Rouvroije, techniekcoach bij TechniekTalent.nu, volgde het hele proces. “Wij willen de samenwerking tussen basisscholen en technische bedrijven makkelijker maken en intensievere onderlinge contacten bevorderen”, vertelt hij. “Gamma in Geleen deed mee aan een pilot die we opgezet hadden met STEM II, een samenwerkingsverband tussen scholen in Limburg. Daarbij brachten we in kaart wat de mogelijkheden zijn om die banden aan te halen en hoe wij als techniekcoaches vanuit onze kennis en ervaring een rol kunnen spelen in die samenwerking. Ook keken we hoe je als school activiteiten als een bedrijfsbezoek kunt inpassen in het curriculum. Het voorbeeld van Gamma maakt in elk geval duidelijk dat er bij een bedrijfsbezoek voor het primair onderwijs heel veel leerdoelen aan bod kunnen komen, van rekenen tot tekenen en presenteren.”

TECHNIEKTALENT.NU ONDERSTEUNT
Scholen in het primair onderwijs die een bedrijfsbezoek naar een technisch bedrijf willen organiseren, kunnen nu ook voor ondersteuning bij TechniekTalent.nu aanklop- pen. Ruud Rouvroije : “We nemen de organisatie niet over, maar helpen er een activiteit van te maken met blijvende impact. Dat vraagt om een goede voorbereiding - waarbij de leerkracht bijvoorbeeld het bedrijf alvast bezoekt en een lesbrief opstelt. En waarbij de leerlingen niet alleen een voorbereidende les krijgen op basis van Onderzoekend & Ontwerpend Leren, maar ook een evaluerende les achteraf. Bij al die onderdelen kunnen wij een bijdrage leveren. Bij- voorbeeld door te helpen contact te leggen met bedrijven, mee te denken over het programma en doe- en onder- zoeksopdrachten voor de leerlingen en door lesideeën, materialen en hulpmiddelen zoals checklists aan te dragen. Zo nemen we leerkrachten werk uit handen en levert het bedrijfsbezoek kinderen een waardevolle ervaring op.”

Scholen die interesse hebben in kosteloze ondersteuning van een techniekcoach kunnen contact opnemen via [email protected] Voor meer informatie over hulpmiddelen voor bedrijfsbezoeken en gastlessen op de basisschool ga naar http://bit.ly/2kIRBVc.

TechniekTalent.nu is contentpartner van De Nieuwe Leraar en levert in iedere editie een inhoudelijke bijdrage.

Beeld: Techniekbeeldbank

Delen: