Een leven lang leren in de praktijk

Ken je dat? Je bent naar een cursus geweest en je komt vol goede ideeën terug op jullie school en daarna... gebeurt er bijna niets meer met jouw nieuwe kennis. Zou het jouw collega’s ook zo vergaan? Eigenlijk barst iedereen van de (praktijk)kennis, maar ontbreekt het aan tijd, manieren en prioritiet om deze kennis met elkaar te benutten.

Hoe zorg je er nu voor dat jij en je collega’s van en met elkaar kunnen leren op jullie werkplek? Hoe zorg je ervoor dat dat structureel kan plaatsvinden en niet toevallig? Een onderwijsaanpak verandert mee met de tijd. Denk aan passend onderwijs, 21st century skills, gepersonaliseerd leren. Het is zo belangrijk om deze veranderingen samen met je team te realiseren. En bij EXOVA geloven we ook nog, dat als jij en je collega’s dit samen goed kunnen, jullie leerlingen hier ook veel profijt van zullen hebben!

Werken in leerteams
Claudia van Eggelen-Lammerding is een van de schoolbegeleiders van EXOVA. Zij heeft net als de meeste van onze EXOVA-begeleiders en -docenten veel ervaring opgedaan in haar eigen praktijk, ook op het gebied van kennis delen. Claudia: “In ons kindcentrum hebben we voor diverse vormen gekozen om samen leren een structurele plaats te geven ten behoeve van onze (school)ontwikkeling. Een daarvan is het werken in leerteams. In het leerteam zitten vakspecialisten en medewerkers van alle leerpleinen die met elkaar de doorgaande lijn vormgeven binnen een vakgebied. Door op diverse momenten in het jaar bij elkaar te komen en te werken vanuit leervragen die spelen binnen het vakgebied, kom je met elkaar tot ontwikkeling. Het bijzondere van deze leerteams is dat bij themaprojecten en SEO ook de kinderopvang aansluit. Hierdoor ontstaat een complete doorgaande lijn in het kindcentrum waarbij gebruik wordt gemaakt van expertise vanuit diverse disciplines.”

“Een andere vorm is video-opnames maken van het onderwerp waar de gewenste ontwikkeling ligt. Dat kan de samenwerking op het leerplein zijn: hoe neem ik mijn rol als teacher tijdens de instructiemomenten of hoe werk ik als coach tijdens het begeleiden van het zelfstandig werken en het geven van feedback aan kinderen? Op ieder leerplein wordt gekeken naar de gezamenlijke leervraag. Waar ligt de wens om naar toe te ontwikkelen? Aan deze wens liggen twee vragen ten grondslag: waar loop je tegenaan en waar ligt jullie kracht, individueel en als leerpleinteam? Door met elkaar het gesprek aan te gaan over het leerplein en het (samen)werken op het leerplein is het eerste reflectiemoment al gecreëerd. Later volgt natuurlijk het leren van de beeldopname. Door open te spreken over wat er goed gaat en waar je moeite mee hebt, kun je met elkaar gaan zoeken naar oplossingen. Dit alles vanuit vertrouwen en verbinding. Na deze intervisiemomenten is het nog makkelijker om elkaar op te zoeken en om de dialoog aan te gaan.”

Bij themaprojecten en SEO sluit ook de kinderopvang aan bij onze leerteams.

Claudia van Eggelen-Lammerding

Begeleidingsgesprekken
Als schoolbegeleider van EXOVA ziet Claudia ook dat er mooie stappen gezet kunnen worden als leerkrachten leren op hun werkplek, bijvoorbeeld tijdens de begeleidingsgesprekken die zij afgelopen maand voerde. Claudia: “Ik voer het liefst in kleine groepjes begeleidingsgesprekken, bijvoorbeeld met alle leerkrachten van een leerjaar of een bouw/unit, want dan ontstaat leren op de werkplek meteen. Het helpt in deze begeleidingsgesprekken dat leerkrachten mogen werken met iemand die buiten het systeem staat van hun (kleine) team. Deze persoon stelt makkelijker vragen over zaken die voor de ander vanzelfsprekend zijn, zoals “Welke stip hebben wij aan de horizon, wat is onze visie en op welke manier laten we dat dagelijks in de praktijk zien?” Juist prikkelen en doorvragen vanuit nieuwsgierigheid maakt dat de ander zijn denken onder de loep kan nemen. Het mooie van het eigen denken onder de loep nemen is dat er andere paden en mogelijkheden ontdekt die richting het gezamenlijke doel bewandeld kunnen worden. Het zorgt altijd voor energie om stappen te kunnen zetten! Ik prijs mijzelf vaak gelukkig als ik getuige ben van glimmende ogen en collega’s die met elkaar blij worden van wat er neer gezet is of gaat worden!”

Claudia benoemt nog een heel belangrijke factor bij het leren van leerkrachten: “Van essentieel belang in het totale proces van informeel leren is de weging die het managementteam geeft aan deze vorm van leren. Wanneer dit ondersteund en gefaciliteerd wordt, kan het uitgroeien tot een structurele manier van ontwikkeling zowel op individueel niveau als op teamniveau. Je bouwt bewust en structureel aan de kwaliteit van je professionele leergemeenschap. Zorg dat er kennis in huis is om op structurele wijze hieraan te werken. Blijf als team leren en ontwikkelen continue aandacht geven. Op deze manier geeft professionele ontwikkeling energie en mogelijkheden om met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs!”

Begeleiding EXOVA
Bij EXOVA kennen we deze processen vanuit eigen ervaring en helpen we graag andere scholen, leerkrachten en het management bij het ontdekken van hun eigen grootste kapitaal.

Dit doen we via schoolbegeleiding, via training bij onze leerlijnen MATH (rekenen), CODE26 (taal) en T-WORLD (wereldoriëntatie), maar ook via onze leergangen, zoals de leergang leerkrachtmetamorfose en leergesprekken voeren. Neem gerust eens een kijkje op www.EXOVA.nl en in onze studiegids. Misschien zit er een onderwerp bij dat je graag op jullie school aan zou willen pakken. Wil je meer informatie mail dan naar [email protected]

EXOVA is contentpartner van De Nieuwe Leraar en levert in iedere editie een inhoudelijke bijdrage.

Beeld: Shutterstock

  • Gepersonaliseerd leren
  • Passend onderwijs
  • Leerlijnen in plaats van methodes
  • MATH, T-WORLD, CODE26
  • Eigen tempo, eigen niveau
  • 21st Century Skills
  • #onderwijs2032
  • Continu aandacht leren leren
  • Professionalisering van de leerkracht
  • Motivatie, zelfsturing, samenwerking
Delen: