Engels in het PO voor wereldburgers in de dop

Vanaf groep 7 en 8 is Engels al verplicht. Maar er gaan steeds meer stemmen op om kinderen vroeger te laten kennis maken met de Engelse taal. Met als doel om kinderen een gemeenschappelijke taal te leren die hen in staat stelt om te communiceren met anderen, verspreid over de hele wereld. Het zijn tenslotte allemaal wereldburgers in de dop. Er is een pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) gaande waarin op een aantal basisscholen leerkrachten 30 tot 50% van de tijd lesgeven in het Engels. Dat gebeurt dan vanaf groep 1. Dit bestaat naast het zogenaamde vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), waarbij leerlingen vanaf groep 1 extra uren Engels (of in sommige grensstreken Frans of Duits) krijgen.

Delen: