Haal de technische praktijk in huis met een gastles

Ontwerp een hulpmiddel waarmee iemand met reuma makkelijk zijn schoenen kan strikken. Geef een gebouw een nieuwe bestemming. Bedenk een slimme manier om een geheime boodschap te versleutelen. Met dit soort uitdagende opdrachten gaan leerlingen van groep 1 tot en met 8 aan de slag in gastlessen die TechniekTalent.nu gratis beschikbaar stelt aan basisscholen. Inclusief deskundige ondersteuning van techniekcoaches uit de technische praktijk. Ook voor leerkrachten zijn de gastlessen heel inspirerend, ondervonden Montessorischool de Triangel in Beuningen en De Wegwijzer in Leidschendam.

Gastlessen zijn altijd goed om het lesprogramma te verrijken met informatie uit de praktijk. Om leerlingen kennis te laten maken met wat er in de buitenwereld gebeurt. En zo te laten zien en ervaren waarom ze leren wat ze leren. Bij TechniekTalent.nu kunnen scholen in het primair onderwijs kiezen uit negen uitgewerkte gastlessen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van Wetenschap & Techniek, twee voor de onderbouw en zeven voor de bovenbouw. Techniekcoach Jaap Zuur: “Het bijzondere aan deze gastlessen is dat ze gebaseerd zijn op Onderzoekend & Ontwerpend Leren. Dat betekent dat we leerlingen echt stimuleren om op onderzoek uit te gaan en samen te werken aan creatieve oplossingen voor vraagstukken die passen bij hun leefwereld. We doorlopen de hele cyclus, van het onderwerp verkennen tot samen werken aan een opdracht en het presenteren van het ontwerp of idee dat daar  uitrolt. Zo dragen de gastlessen meteen bij aan de ontwikkeling van allerlei 21e-eeuwse vaardigheden en bovendien raakt de leerkracht vertrouwder met Onderzoekend & Ontwerpend Leren.”

Goede voorbereiding
De Triangel in Beuningen koos voor de gastles 'Omgaan met een handicap'. Leerkracht Bas Jongbloets: “Als Biologie Plus School organiseren wij elk jaar een dag rondom een thema. Afgelopen keer was dat ‘beweging’. Daar sloot deze gastles mooi bij aan. Van tevoren kregen we informatie toegestuurd ter voorbereiding: hoe zit de les in elkaar? Hoe activeer je voorkennis bij de leerlingen, zodat de gastles zelf meer impact heeft? Welke materialen kun je alvast klaarleggen? Wat is de rol van de leerkracht en wat draagt de techniekcoach bij? Hoe begeleid je je leerlingen tijdens de les zo dat je niet alles voordoet maar juist zo veel mogelijk uit de leerlingen zelf haalt? De techniekcoach droeg daar ook in bij, bijvoorbeeld door veel vragen te stellen.”

Geweldig wat je met eenvoudige materialen allemaal kunt maken!

Bas Jongbloets

Eenvoudige materialen
De leerlingen stortten zich – in groepjes - vol enthousiasme op het bedenken van hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld om mensen met evenwichtsproblemen valbescherming te bieden. Of om voetbal mogelijk te maken voor rolstoelers. Bas: “Het was mooi om te zien hoe betrokken de kinderen waren. Ze gingen meteen aan het werk en kwamen met goede ideeën, zoals een stilteplekje voor mensen die veel last hebben van omgevingsgeluid of een bijzondere prothese voor tennissers met één arm. Geweldig wat je met eenvoudige materialen allemaal kunt maken!”

Drie biggetjes
Ook Sacha Mallant, leerkracht van groep 1/2 op De Wegwijzer in Leidschendam, is onder de indruk van de vindingrijkheid van haar leerlingen. “Mijn groep kreeg de gastles De drie biggetjes. Voorafgaand aan deze techniekles bouwen vroegen we de kinderen allerlei materialen te verzamelen, zoals stokjes, lege dozen, doppen, elastiekjes en touw. Een geweldige voorbereiding, want zo werden ze al helemaal enthousiast en nieuwsgierig. De les zelf begon met een filmpje van het bekende sprookje. De techniekcoach en ik vertelden daar nog wat omheen, waarna de leerlingen zelf een zo stevig mogelijk huisje gingen bouwen. Daarbij hadden we een aantal ouders bereid gevonden om de groepjes te begeleiden, dat is bij heel jonge leerlingen zeker aan te raden. De enthousiaste inbreng van de techniekcoach voegde ook veel toe. Het is prettig om eens iemand anders in de klas te hebben. Zeker als die ook nog veel kennis in huis heeft.”

Inspiratie voor eigen onderwijs
Voor beide scholen waren de gastlessen meer dan een vluchtige kennismaking met de wereld van techniek. Sacha: “Op De Wegwijzer is wetenschap- en techniekonderwijs in ontwikkeling. We zien dat het vak kan bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden voor de toekomst. Daar  kun je niet vroeg genoeg mee beginnen: hoe jonger de kinderen, hoe minder ze belemmerd worden in hun creativiteit. Maar hoe pak je dat aan? Hoe pas je W&T in het toch al volle programma in? De gastles was in dat opzicht heel inspirerend. We gaan nu in alle groepen een techniekcircuit opzetten waarbij we leerlingen eens per week à la De drie biggetjes aan de hand van een verhaaltje opdrachten geven die daarop aanhaken.” Ook op de Triangel vormden de gastlessen een stimulans voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs. “Wij zijn nog aan het zoeken hoe we Wetenschap & Techniek nog beter kunnen integreren in ons onderwijs. Onderzoekend & Ontwerpend Leren biedt daarvoor interessante mogelijkheden. Alleen al daarom was het goed om de onderzoekscyclus die daarbij hoort, nog eens te doorlopen. Deze ervaring nemen we zeker mee.”

TechniekTalent.nu is contentpartner van De Nieuwe Leraar en levert in iedere editie een inhoudelijke bijdrage.

Beeld: Techniekbeeldbank

Ook gastlessen Wetenschap & Techniek aanvragen of meer informatie?

TechniekTalent.nu biedt gratis verschillende uitgewerkte lessen aan over diverse W&T-onderwerpen, gebaseerd op de principes van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. Lessen waarbij de leerkracht in de lead is en de techniekcoach zorgt voor inspiratie, praktijkkennis en een frisse inbreng. Je kunt de lessen eventueel ook zelf verzorgen of bijvoorbeeld een ouder met een passende werkachtergrond of iemand uit het bedrijfsleven inschakelen. Meer informatie, lessen downloaden of een gastles van een techniekcoach aanvragen? Ga naar www.techniektalent.nu/gastles-basisschool

Delen: