Heumensoordschool: samen leren door te doen

Conflicten, oorlog en onderdrukking doen grote aantallen mensen in het Midden-Oosten en Oost-Afrika besluiten stabiliteit te zoeken in Europa. Het totaal aantal asielaanvragen in Nederland is in 2015 bijna verdubbeld ten opzichte van 2014. Het aantal minderjarigen onder hen is meer dan verdubbeld, zo blijkt uit het rapport ‘Wachten op je toekomst’ van de Kinderombudsman. Ongeveer 40% van hen valt in de basisschoolleeftijd. De opname, verspreiding en overplaatsing van vluchtelingen betekent dat veel basisscholen in Nederland te maken krijgen met gevluchte kinderen. In Nijmegen werd in korte tijd een school opgezet voor de kinderen van noodopvanglocatie Heumensoord. Wat zijn hun ervaringen?

Delen: