Jubilerend Cito en De Nieuwe Leraar: ‘Samen voor krachtig onderwijs'

Cito bestaat 50 jaar. Reden genoeg voor feest. En...voor een partnerschap van een jaar met De Nieuwe Leraar. Dat betekent vanaf nu een jaar lang bijdragen in samenwerking met Nederlands bekendste kennisorganisatie op het gebied van toetsing.

De precieze jubileumdatum is 4 september. Die dag valt aan het begin van schooljaar 2018/2019. Daarom koos Cito ervoor om een schooljaar lang van alles te organiseren. Om zo, op geijkte momenten, te laten zien hoe het instituut zijn missie in de praktijk brengt. Dat varieert van een spetterende jubileumdag voor genodigden (met pop-up optredens door leerlingen) tot bijvoorbeeld hethosten van conferenties en een interac- tieve bijdrage aan de NOT. Maar dat is natuurlijk niet alles. Want Cito is er vooral alles aan gelegen om op basis van weten- schappelijke kennis het onderwijs verder te helpen. Met twee benen in de praktijk welteverstaan. Meer op maat werken, in gesprek gaan met scholen en met inno- vatieve zaken als het Citolab zorgen dat scholen precies dát instrument krijgen dat voor hen optimaal werkt. Wie kan daar – ter introductie van het jubileumjaar - beter een boekje over opendoen dan Anneke Blok, sinds 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van Cito?

Van de geijkte papieren toets naar co-creatie
Anneke: “We willen nadrukkelijk in dialoog blijven met het veld. Cito treedt daarbij meer naar buiten en kijkt samenmet scholen wat hun specifieke behoefte is.Daarop gaan we dan een instrument ont- wikkelen. Bewust ‘een instrument’, want dat kan ook iets heel anders zijn dan de geijkte toets op papier. Denk aan een app of een ander soort technologie; een game bijvoorbeeld.

Toetsen zijn een hulpmiddel voor leraren en leerlingen, geen afrekening.

Anneke Blok

Binnen ons Citolab gaan programmeurs aan de slag met de vraag van school, verzinnen een idee, maken een opzet en vertalen die vervolgens naar een prototype waarmee bijvoorbeeld leerlingen testen. Het moet vanzelfsprekend een instrument zijn waar de leerkracht wat aan heeft en waarvan de uitkomst te valideren is. Na gedegen onderzoek (werkt het product echt voor de vraag waarmee we begonnen zijn?) volgt dan prototype 2.0. Zo is er nu een app in ontwikkeling waarmee we de vaardigheid van basisschoolleerlingen kunnen toetsen als het gaat om het maken van een beeldverhaal.”

Wat zeggen kinderen zelf?
Ook Cito hecht waarde aan de stem van kinderen. Leerlingen kunnen regelmatig hun mening geven, in de speciale Leerlingenraad bijvoorbeeld. Een wisselende groep kinderen uit het PO en/of VO kan een paar keer per jaar meepraten over verschillende thema’s. Anneke: “Het mooie is dat er altijd iets ontstaat tijdens die bijeenkomsten. We vragen bijvoorbeeld wat ze goed vinden aan onze toetsen, wat er beter kan, hoe zij denken dat een schooladvies tot stand komt, hoe ze vinden dat dat eventueel zou moeten gebeuren. We hebben het fenomeen toetsen in de afgelopen decennia steeds zwaarder gemaakt met z’n allen. Maar het is vooral een hulpmiddel voor leraren en leerlingen, geen afrekening. Ik hoop dat we dat gevoel weer een beetje kunnen terughalen de komende jaren. Er is nog zoveel meer van belang in het maken van een goede keuze voor het VO; doorzettingsvermogen en het vermogen om zelfvertrouwen te ontwikke- len bijvoorbeeld. Het is zó kindafhankelijk wat werkt; voor de een moet de toets een bemoedigend klopje op de rug zijn en voor de ander bijna de spreekwoordelijke stok achter de deur. Je begrijpt waarom we (nog) meer maatwerk willen leveren.”

Achtergrond

In het PO is Cito natuurlijk bekend. Wat misschien niet iedereen precies helder op het netvlies heeft, is wat de organisatie drijft. Dat is namelijk niet alleen het krachtiger maken van het onderwijs van morgen. Maar vanaf de oorsprong van Cito gelijke kansen creëren voor iedereen. Zodat niet iemands afkomst, status of geld bepalend is voor de toekomst. Cito streeft ernaar om met de objectieve meetinstrumenten ieder kind een goed en eerlijk inzicht te geven in diens ontwikkeling en mogelijkheden. En om bij te dragen aan gelijke toegang tot vervolgonderwijs. Daarvoor bundelen ze hun krachten met het onderwijs, klanten en stakeholders.

 

Cito is contentpartner van De Nieuwe Leraar. Dit artikel kwam tot stand in onderlinge samenwerking.

Delen: