Kindcentra zijn kanscentra

Verandering vraagt samenwerking. Aanpakken van kansenongelijkheid kan niet vanuit een versnipperd veld van platforms, overleggroepen en belangenverenigingen. Daarom is in 2014 PACT voor kindcentra opgericht, met een tweeledig doel: Het verder ontwikkelen van kindcentra in de praktijk en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Veel Nederlandse organisaties die zich professioneel bezighouden met de ontwikkeling van kinderen, zijn hier intussen bij aangesloten.

Voorzitter Gijs van Rozendaal (foto) vertelt over het verband tussen het vergroten van kansengelijkheid en de vroege toegang tot kindcentra voor alle kinderen.

Delen: