Lezen wat je schrijft en begrijpen wat er staat

CODE26 is een unieke taalmethodiek, een geïntegreerd pakketje taal dat digitaal en spelenderwijs wordt aangeboden. CODE26 sluit naadloos aan bij de natuurlijke spraak-taalontwikkeling van kinderen. Ze starten vanuit hun belevingswereld en ontdekken klanken, letters, woorden, zinnen en teksten. Luisteren en spreken, lezen en schrijven komen binnen alle domeinen en op alle niveaus aan bod. Plezier met taal, inclusief de techniek van spelling, grammatica en woordenschat. Er is ook aandacht voor een goede ontwikkeling van het handschrift en eigenheid in boodschap en stijl.
 

Delen: