MR Junior: "Kinderen kijken anders naar de school”

Leerlingen die meepraten over de regels en de gang van zaken op school? Op basisschool Aan Boord in Dronten is dat heel gewoon en helemaal ingebed in de organisatie van de school. De MR Junior vergadert zes keer per jaar over onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden: van buitenspelen, een sportdag en een pyjamadag, tot schone wc’s. Via de ideeënbus kunnen alle leerlingen onderwerpen voor de vergadering inbrengen. Bijna alle MR Junior-besluiten worden gehonoreerd en vervolgens met de hele school besproken in de weekopening. Alleen de zo gewenste grote buitentrampoline kwam er niet – uit angst voor vernieling door hangjongeren.

Delen: