Onderwijsvernieuwing: gewoon doen in Havana aan de Waal

Toen Henk van IJzendoorn begin 2008 directeur werd van OBS De Buut, had hij de opdracht de twee locaties van de school samen te voegen in een nieuw gebouw. De samenvoeging en beoogde locatie voor het nieuwe schoolgebouw riepen echter veel weerstand op. Het gevolg: de voorziene vier jaar werden er acht. Een fikse tegenvaller, maar ook een kans om de onderwijsvisie grondiger te herzien dan eerst de bedoeling was. Begin vorig schooljaar begon De Buut de nieuwe werkwijze gefaseerd in te voeren. Dit schooljaar is de school gestart in de nieuwbouw. Over een halfjaar laten we zien hoe het daar bevalt. Dit is het verhaal van hoe De Buut van ‘traditioneel’ veranderde in ‘vernieuwend’ terwijl de school ‘gewoon’ open bleef.

Delen: