Op weg naar gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren betekent dat onderwijs meer aansluit bij de capaciteiten en interesses van elk kind afzonderlijk. EXOVA kiest nadrukkelijk voor aandacht voor het kind. Elk kind is anders en ontwikkelt zich via een persoonlijke en unieke route. De leerkracht staat voor de uitdaging elk kind écht te zien, te ondersteunen bij zijn/haar unieke leer- en ontwikkelingsproces en dit dagelijks, met collega’s samen, vorm te geven in de schoolpraktijk. Daarom richt EXOVA, expert op het gebied van gepersonaliseerd leren, zich via training en begeleiding op de leerkracht als onderwijsprofessional.

Gepersonaliseerd leren met (digitale) leerlijnen
Het invoeren van gepersonaliseerd leren wordt gemakkelijker als de op jaargroepen gerichte methodes vervangen worden door (digitale) leerlijnen. Zowel voor rekenen, taal als wereldoriëntatie heeft EXOVA digitale methodieken ontwikkeld, die gebaseerd zijn op doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes en ontwikkeling. Deze digitale instrumenten ondersteunen het ontdekkend leren, maar ook concrete materialen en erop uit gaan in de echte wereld zijn binnen EXOVA-onderwijs zeer belangrijk. Alle methodieken hebben een mooie, kindvriendelijke uitstraling en lay-out. Ze zijn volledig gepersonaliseerd in te zetten, iets waar leerkrachten bovendien in trainen en begeleiden leerkrachten. Enkele reacties van enthousiaste leerkrachten na een training:

“De leefwereld binnenhalen in de klas is voor ons een uitdaging, maar voor de kinderen vanzelfsprekend. Wij denken te moeilijk.”

“Dit is echt heel anders! Ik ben benieuwd hoe kinderen hierop reageren.”

“Ik merk dat ik meer op metavaardigheden moet coachen, dan op kennis. Vooral intrinsieke motivatie is een item, in combinatie met eigenaarschap.”

Snel aan de gang met Expeditie Wereld
EXOVA heeft haar methodiek wereldoriëntatie (Expeditie Wereld, voorheen T-WORLD) flink onder handen genomen. Leerlingen volgen hun eigen leerroute op tempo, niveau en leerstijl. De leerkracht kan leidend zijn in dit proces of stapt in de rol van coach of friendly mediator. Kortom: zaakvakgericht en thematisch te gebruiken en natuurlijk volledig gepersonaliseerd in te zetten. Welkom in Expeditie Wereld! 

Expeditie Wereld is een methodiek wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op niveau en domeinen (Natuur & Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens & Samenleving). Binnen deze domeinen zijn er honderden leeractiviteiten en leermiddelen te vinden. Je kunt direct starten met één van de 150 voorbeeldwerelden. Natuurlijk kun je ook je eigen wereld maken. 

De kinderen ontdekken de wereld via leeractiviteiten die voldoende ruimte laten voor individuele invulling, verdieping, verbreding en creativiteit. Expeditie Wereld is een leerlijn onderzoekend & ontdekkend leren: het geeft leerling en leerkracht houvast om beredeneerd te werken aan de ontwikkeling van vaardigheden die nu, populair gezegd, de 21st century skills heten.

Wil je ook een keer met je klas op expeditie? Na één korte instructie kun je al aan de slag met gepersonaliseerd leren met Expeditie Wereld. Wil je meer weten over hoe je gepersonaliseerd leren op jouw school kunt implementeren of ben je geïnteresseerd in onze leerlijnen? Kijk voor uitgebreide informatie op www.exova.nl of mail naar [email protected]

EXOVA is contentpartner van De Nieuwe Leraar en levert in iedere editie een inhoudelijke bijdrage.

 • Gepersonaliseerd leren
 • Passend onderwijs
 • Leerlijnen in plaats van methodes
 • MATH, Expeditie Wereld, CODE26
 • Eigen tempo, eigen niveau
 • 21st Century Skills
 • #onderwijs2032
 • Continu aandacht leren leren
 • Professionalisering van de leerkracht
 • Motivatie, zelfsturing, samenwerking
 • Onderzoekend en ontdekkend leren
Delen: