Ouderbetrokkenheid: plaag, deugd of moetje?

Over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is een hoop te doen. Er zijn tegenwoordig zelfs scholen die met oudercontracten werken, waarin ouders zich committeren aan in ieder geval twee tienminutengesprekken per jaar. Een aantal jaar geleden wilde een PvdA-raadslid uit Rotterdam zelfs dat er sancties – een boete van 100 euro bijvoorbeeld– zouden staan op het niet nakomen van zo’n contract. Dit alles om ouderbetrokkenheid, desnoods gedwongen, te vergroten. ‘Omdat het essentieel is voor de toekomst van het kind’, aldus het betreffende raadslid. 

Delen: