Wetenschap & Techniek in je klas kun je leren

Serie praktische, inspirerende webinars op komst

Kinderen zien veel techniek en technologie om zich heen. Alleen al daarom is het belangrijk dat ze er kennis over opdoen, en leren ermee om te gaan. Bovendien past Wetenschap & Techniek (W&T) goed bij het streven om leerlingen op te leiden voor de samenleving van de toekomst. Over het nut en de noodzaak van W&T in het primair onderwijs bestaat dan ook geen discussie meer. Maar hoe haal je er voor je leerlingen alles uit wat erin zit? En hoe integreer je W&T in je lesprogramma? Dat leer je in een nieuwe serie interactieve webinars van Jet-Net & TechNet en TechYourFuture. 

Goed W&T helpt je je leerlingen de vaardigheden van de 21eeeuw bij te brengen. Zodat ze straks toegerust zijn om bij te dragen aan oplossingen voor vraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaatverandering en veiligheid. En als je het slim aanpakt, richt je wetenschap- en techniekonderwijs zo in dat er niet een extra vak bíj komt, maar dat je juist tijd wint. Dit kan door W&T in het bestaande lespakket te integreren, tot en met je taalonderwijs. Hoe je dat doet en wat je als leerkracht zelf moet kennen en kunnen om W&T te geven, komt in de serie webinars uitgebreid aan de orde in een combinatie van theorie en praktijk. Zo krijg je handvatten hoe je met W&T-onderwijs een open, nieuwsgierige houding bij leerlingen stimuleert, zodat ze makkelijker kennis en vaardigheden opdoen. De webinars geven je ook inzicht in welke rol Onderzoekend en Ontwerpend Leren daarbij kan spelen. En heel veel praktische tips en leuke, laagdrempelige lesideeën. 

Zelf lampjes en draadjes verbinden
De drie wetenschappers die de webinars verzorgen, vertalen Wetenschap & Techniek van theorie naar praktijk. Ze laten zien dat verrassend veel onderwerpen zich lenen voor een benadering die een actievere houding van leerlingen vraagt dan een traditionele les waarin je informatie overdraagt. Neem meten. Dat wordt een stuk tastbaarder en leuker als je kinderen de zandbak laat opmeten om de inhoud uit te rekenen. Hetzelfde geldt voor het bijbrengen van een stroomkring. Je kunt leerlingen een schema laten zien en een toelichting geven. Óf je geef ze een doos met stroomdraden en lampjes en laat ze – onder jouw begeleiding – zélf uitzoeken wat er gebeurt als je die op verschillende manieren met elkaar verbindt. Met kleine aanpassingen in de lessen kun je vaak al heel veel doen, dat is de boodschap.  

Jouw rol als leerkracht
Toch is het niet zo dat als je leerlingen een bal, een petfles en een veertje geeft, ze vanzelf ontdekken wat zwaartekracht is. Of dat een potlood in een glas water kinderen automatisch op het spoor zet van hoe breking van licht werkt. “Als leerkracht heb je grote invloed op de leeropbrengst van wetenschap- en techniekonderwijs”, vertelt Symen van der Zee, lector Wetenschap & Techniek aan de Saxion Hogeschool. In het eerste webinar maakt hij duidelijk hoe je als leerkracht je eigen kennis en vaardigheden kunt ontwikkelen om van je W&T-onderwijs een succes te maken. “Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je je leerlingen inhoudelijk goed kunt begeleiden,” zegt hij. “zodat je weet waar de ontdekkingstocht die je samen aflegt, toe leidt en daarin kunt sturen.” In dit webinar komt ook aan de orde hoe je een goede dialoog voert met leerlingen, hoe je je organisatorische talent kunt inzetten en hoe je in een onconventionele onderwijsvorm toch kunt toetsen wat je leerlingen geleerd hebben.

“Die combinatie ligt eigenlijk heel erg voor de hand”

Anika Embrechts

Wetenschap en techniek door alle vakken heen
In de tweede en derde sessie krijg je handvatten om je wetenschap- en techniekonderwijs te integreren in het bestaande lesprogramma. Anika Embrechts, onderzoeker aan de Saxion Hogeschool, gaat daarbij de breedte in, terwijl haar collega Martine Gijsel in de laatste sessie juist inzoomt op hoe je W&T met taalonderwijs verweeft. “Die combinatie ligt eigenlijk heel erg voor de hand”, vertelt zij. “Juist omdat alle vakgebieden van nature sterk verbonden zijn met taal. Ook aan Onderzoekend & Ontwerpend Leren zitten veel talige aspecten: je vraagt van leerlingen dat ze beschrijven wat ze observeren, dat ze een proef bedenken en voorspellen wat daarbij gebeurt, je daagt ze uit daarvoor verklaringen te geven en te redeneren. Waarom zou je die onderdelen dan niet aangrijpen om meteen de taalvaardigheid van je leerlingen te bevorderen? Dat levert zowel tijdwinst als hogere leeropbrengsten op.”

Een echte aanrader
De webinars vormen één geheel, maar zijn ook los van elkaar online te volgen. Vanuit school, thuis achter je bureau of waar je maar wilt. “Als je ideeën wilt opdoen en nieuwsgierig bent naar de laatste inzichten uit onderzoek, is de serie zeker een aanrader”, vindt Trudi Janssen vanbasisschool Matthias in Oploo, die bij een vorige serie webinars aanschoof. “Een voordeel is ook dat je gewoon achter je computer kunt deelnemen, je hoeft nergens naartoe. Je vragen kun je direct stellen en daar wordt ook meteen op gereageerd. En na afloop krijg je de materialen en links die tijdens het webinar besproken zijn, per mail toegestuurd zodat je er zelf mee aan de slag kunt. Daar heb ik de afgelopen maanden veel aan gehad.” 

Schrijf je nu alvast in!

JetNet & TechNet heeft samen met TechYourFuture de volgende interactieve webinars voor leerkrachten op het programma staan:

  • dinsdag 10 maart 2020, 16.00 – 17.00 uur: Effectief W&T-onderwijs geven met jouw kennis en talenten
  • dinsdag 24 maart 2020, 16.00 – 17.00 uur: W&T integreren in jouw onderwijs
  • dinsdag 7 april 2020, 16.00 – 17.00 uur: W&T integreren in de praktijk: W&T en taal

Deelname is gratis. Meld je nu alvast aan voor één of meer sessies via www.jet-net.nl/webinars Hier is ook meer informatie te vinden.

Delen: