Zelf doen, zelf denken, zelf kiezen, zelf leren

Vaak ontstaan kindcentra geleidelijk, door steeds verdergaande samenwerking tussen bestaande organisaties. Zo niet Casa Montessori in Pijnacker. Dat werd acht jaar geleden doelbewust helemaal nieuw opgezet, op basis van on-Nederlands Montessori-onderwijs.

Delen: